Melding van schendingen bij Widem Logistics

Welkom bij het interne meldingskanaal voor schendingen van Widem Logistics.

Onze organisatie heeft aan WhistleLine de interne verwerking toevertrouwd van meldingen van schendingen1 die u via dit formulier doet als Melder2.

Door dit formulier in te vullen, wordt u een"Klokkenluider", en krijgt u een speciaal statuut dat uw anonimiteit garandeert tijdens de hele onderzoeksfase en u bescherming biedt tegen eventuele nadelige maatregelen Het is belangrijk dat je vertrouwd raakt met de meldingsprocedure. We raden je ook aan de Algemene meldingsvoorwaarden te lezen.

Een melding vereist een bepaalde hoeveelheid gegevens die wij u vragen hieronder in te vullen.
Al deze gegevens worden verwerkt door een beheersorgaan3 van WhistleLine die uw dossier anoniem maakt en onderzoekt om de schending op te lossen.

ST50-Single-NL (#27)
(kan niet gewijzigd worden)
De Pseudo is de naam waarmee u tijdens de onderzoeksfase van uw melding wordt aangeduid. Hij waarborgt uw anonimiteit en maakt u toch op een eenduidige manier kenbaar.
WhistleLine kiest een Pseudo voor u als u dit veld leeg laat en behoudt zich het recht voor deze te wijzigen als wordt geoordeeld dat deze u zou kunnen identificeren.

BELANGRIJK:
Het is mogelijk om uw rapport volledig anoniem in te dienen. Houd er echter rekening mee dat :

 1. WhistleLine is als klokkenluider en/of facilitator gebonden aan strikte vertrouwelijkheid en is verplicht uw identiteit te beschermen (volledige anonimisering van uw melding).
 2. Zonder een contactmiddel (bijvoorbeeld een e-mailadres) is het voor ons niet mogelijk om contact met u op te nemen om uw dossier te verrijken of om u feedback te geven.

Er is echter een uitstekende manier om uw anonimiteit te bewaren en toch een veilig informatiekanaal tussen ons te creëren:

 • U kunt een gratis geheim e-mailadres aanmaken op bepaalde online diensten zoals PROTONMAIL.COM of TUTANOTA.COM.
 • Door zo'n geheim adres te gebruiken, is uw identiteit volledig veilig, maar kunnen wij contact met u opnemen.
 • In het onderstaande formulier is uw naam volledig optioneel, daarom stellen wij voor dat u een bijnaam invoert.
Kies een wachtwoord waarmee wij de mails die wij u toesturen kunnen beveiligen of waarmee wij, indien nodig, uw identiteit kunnen verifiëren.
Wordt alleen door WhistleLine gebruikt om contact met u op te nemen.
Deze informatie is niet verplicht, maar zal ons werk vergemakkelijken
Vat uw melding hier samen.
Probeer volledig te zijn (minimaal 30 en maximaal 3.000 tekens), maar maakt u zich geen zorgen als u iets vergeet.
Deze samenvatting stelt ons in staat de toekomstige gesprekken voor te bereiden.
Kijk uit!
U kunt slechts 3 bestanden tot 1 MB per stuk verzenden.
Het is mogelijk om ons daarna andere ( grotere ) documenten te sturen.

Opmerkingen:

(1)"Schending" betekent elke handeling of nalatigheid die onwettig is of die het doel of de strekking van de regels op de volgende gebieden tenietdoet:

 • Overheidsopdrachten;
 • Financiële diensten, producten en markten en de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • Productveiligheid en conformiteit;
 • Veiligheid van vervoer;
 • Milieubescherming;
 • Bescherming tegen straling en nucleaire veiligheid;
 • Veiligheid van voedsel bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie, gezondheid en dierenwelzijn;
 • Volksgezondheid;
 • Consumentenbescherming;
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerken en informatiesystemen.
 • Afhankelijk van de lokale wetgeving kan dit ook betrekking hebben op andere gebieden (bv. België: ‘Fiscale of sociale fraude’)

(2) Onder "Melder" wordt verstaan een natuurlijke persoon die informatie over schendingen meldt die hij in het kader van zijn beroepsactiviteiten heeft verkregen. De melder wordt ook wel Klokkenluider genoemd en wordt beschermd. De melder komt ook in aanmerking als Klokkenluider en is beschermd.

(3) De "beheersorgaan" is een medewerker van WhistleLine. Alleen hij kent je identiteit. Het valt onder het beroepsgeheim.